AKTUALNOŚCI


INFORMACJE


SZKOLENIE


PREWENCJA


GALERIE


OSP W POWIECIE


KWATERMISTRZOSTWO


Oddział Powiatowy ZOSP R.P.


Związek Emertów i Rencistów


Linki

WFOŚiGW Poznań BIP Obywatel 112 jak zostac Osoby nieslyszace Edukacja i profilaktyka RODO Serwis kąpieliskowy

Kalendarz

Jadwigi
Leonarda

15

październik

PWŚCPSN
1 1 2 3 4 5 6
2 7 8 9 10 11 12 13
3 14 15 16 17 18 19 20
4 21 22 23 24 25 26 27
5 28 29 30 31    Tu jesteś: Strona Główna

Ćwiczenia w Zakładzie Dużego Ryzyka

czwartek, 04.10.2018 10:05

W dniu 25 września 2018 roku na terenie Zakładu Dużego Ryzyka Prefere Resins Poland sp. z o.o w Trzemesznie (powiat gnieźnieński) zgodnie z Rozkazem Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 31 sierpnia 2018 roku odbyły się ćwiczenia aplikacyjne i praktyczne dla sił i środków ochrony przeciwpożarowej przewidzianych do działań ratowniczo-gaśniczych w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Ćwiczenia odbyły się pod kryptonimem „ZDR 2018” i podzielone zostały na dwie części: aplikacyjną oraz praktyczną.

Część aplikacyjna (początek godz. 10:00) mająca formę gry decyzyjnej prowadzona była przez st.kpt. Łukasza Michalaka ( Zastępcę Komendanta Powiatowego PSP w Gnieźnie) oraz mł. bryg. Tomasza Grelaka (Naczelnika Wydziału Operacyjnego KW PSP Poznań). Uczestniczyli w niej m.in. przedstawiciele zakładów Prefere Resins, Paroc Polska, przedstawiciele Policji, Państwowego Ratownictwa Medycznego, a także władz samorządowych na szczeblu gminnym oraz powiatowym, w szczególności osoby odpowiedzialne za zarządzanie kryzysowe na terenie gminy Trzemeszno oraz powiatu gnieźnieńskiego. Ponadto jako obserwatorzy w ćwiczeniu udział wzięli funkcjonariusze PSP oraz druhowie z OSP, których jednostki miały brać udział w części praktycznej, a także osoby odpowiedzialne za zarządzanie kryzysowe we wszystkich gminach powiatu gnieźnieńskiego oraz miasta Gniezno. Po krótkiej charakterystyce zakładu zaliczonego do ZDR oraz genezie zdarzenia i powstałej sytuacji, każda ze stron biorących udział w ćwiczeniu odpowiadała na przygotowane pytania dotyczące zakresu kompetencji i prowadzenia działań na wypadek otrzymania informacji o wystąpieniu poważnej awarii przemysłowej. Część aplikacyjna cieszyła się dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem uczestników oraz obserwatorów. Przedstawienie zadań realizowanych przez poszczególne służby oraz instytucje pozwoli na jeszcze lepszą współpracę wymienionych podmiotów w przypadku powstania poważnej awarii przemysłowej.

Następnie przedstawione zostały założenia do ćwiczeń praktycznych w zakładzie dużego ryzyka pod kątem operacyjnym (drogi dojazdowe, zaopatrzenie wodne kompleksu przemysłowego, zasady bhp podczas ćwiczeń ratowniczych).

Po godzinie 12:00 rozpoczęła się część praktyczna ćwiczeń pod kryptonimem „ZDR 2018”. Zgodnie z zakładanym scenariuszem ćwiczeń rozpoczęło je zgłoszenie kierownika zakładu na numer alarmowy 998 o zaistniałym zdarzeniu do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie. Dyżurny SKKP natychmiast zgodnie z zasadami dysponowania wysłał na miejsce zdarzenia zastępy OSP Trzemeszno (GBA-Rt i GCBA-Rt), a w dalszej kolejności zastępy z JRG Gniezno ( SLRr, GLBA-Chem wraz z przyczepką chemiczną, GBA-Rt). W dalszej kolejności wysyłane  były kolejne zastępy z JRG Gniezno ( GCBA, SW 3000), a także jednostka pompowa OSP Kruchowo (GBAM) i OSP Trzemżal (GLBM z wózkiem wężowym). Ratownicy z OSP Trzemeszno przybyli na miejsce zdarzenia zastali osobę poszkodowaną (przytomny pod wpływem zdarzenia, rana kłuta klatki piersiowej) oraz wyciek substancji niebezpiecznej (symulowany przez pracowników Prefere). Osobę ranną ewakuowano i udzielono jej kwalifikowanej pierwszej pomocy, przystąpiono również do działań ratownictwa chemiczno-ekologicznego w zakresie podstawowym (określenie rodzaju substancji, wyznaczenie strefy zagrożenia, ustawienie kurtyn wodnych opartych o zasilanie z hydrantów znajdujących się na terenie ZDR). W momencie przybycia SiS z JRG Gniezno – kierowanie działaniem ratowniczym przejął st.kpt. Jarosław Łagutoczkin – dowódca JRG Gniezno. Podzielił teren akcji na dwa odcinki bojowe (I OB – CHEMIA – dowódca – d-ca zmiany JRG Gniezno, II OB – WODA- dowódca – dowódca zastępu JRG Gniezno) oraz zorganizował łączność na potrzeby KDR w oparciu o KDW (przez SK KW za pośrednictwem SK KP). W międzyczasie KDR otrzymał informację o interwencji  Policji w budynku firmy Paroc Polska w związku z czym zadysponowane zastępy z OSP Modliszewo (GBA-Rt) i OSP Strzyżewo Smykowe zostały przedysponowane na nowoutworzony trzeci odcinek bojowy ( OB III – TERROR – dowódca – d-ca OSP Modliszewo). W rozpoznaniu KDR ustalił, że na miejsce zdarzenia będzie potrzebował kolejne siły i środki w związku z czym zadysponowano dodatkowo zastępy z OSP Zdziechowa (GCBA) i OSP Witkowo (GCBA), a także SGRChem-Eko z JRG 6 Poznań (za pośrednictwem SK KW przez SK KP).  KDR nakazał DOB I (CHEMIA) – wyznaczyć strefę zagrożenia, zabezpieczyć studzienki kanalizacyjne, przygotować kabinę dekontaminacyjną pod kątem współpracy z grupą chemiczną). DOB II (WODA) otrzymał polecenie organizacji zaopatrzenia wodnego z minimalną wydatkiem 2000 l/min do zasilania 3 kurtyn rozstawionych z drugiej strony zakładu. Zadanie te zrealizowane zostało ze zbiornika sztucznego zlokalizowanego na terenie kompleksu ok. 600 m od instalacji, z której nastąpił wyciek przez jednostki OSP z Kruchowa, Trzemżala i Zdziechowy w  oparciu o magistralę wodną W110 budowaną z SW 3000 oraz posiadanych zbiorników o pojemności 10 m3 i pomp pożarniczych. Zastęp z OSP Witkowo zabezpieczał odcinek bojowy pod kątem gaśniczym. Dowódca III OB otrzymał zadanie zabezpieczenia miejsca zdarzenia podczas działań Policji przy uwalnianiu zakładników i detonacji podłożonego ładunku wybuchowego.

Po dojeździe na miejsce zdarzenia zastępów SGRChem-Eko z JRG nr 6 w Poznaniu, przeprowadzeniu rozpoznania przez dowódcę grupy przystąpiono do próby uszczelniania wycieku przez ratowników z grupy SGRChem-Eko zabezpieczonych w ubrania gazoszczelne (CUG). Zadaniem pozostałych zastępów na tym odcinku bojowym była współpraca z SGRChem-Eko.

Po osiągnięciu założonych celów ćwiczenia zakończono. Następnie wszyscy udali się na ciepły posiłek zapewniony przez Starostowo Powiatowe, dla którego epizody w zakładzie dużego ryzyka Prefere Resins oraz Paroc Polska były częścią szkolenia obronnego pod kryptonimem MIRAGE 2018. Przed posiłkiem dokonano podsumowania części praktycznej.

Opracował: st. kpt. Łukasz Michalak – Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Gnieźnie,

Zdjęcia : dh Piotr Dzięcielak – Komendant Gminny OSP Trzemeszno

Informacje o artykule

Zredagował(a): Łukasz M.
Data powstania: 04.10.2018 10:05
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 391

Podziel się

Drukuj Stworz PDF
KONTAKT STRUKTURA ORGANIZACYJNA HISTORIA KAPELAN PSP I OSP NIESŁYSZĄCY I GŁUCHONIEMI Mapa serwisu
Projekt graiczny, cms, serwer i wykonanie Wszelkie prawa zastrzeżone